avisdebat

Mere spalteplads til debattørerne

Reaktion på Lars Hedegaards indlæg: USA’s ytringsfrihed balancerer på en knivsæg

Nedenstående kommentar blev lagt ind på Sapphos blog 30 september ca. kl. 8:00 – og lidt senere et forsøg på at vække en moderator hvori jeg gjorde opmærksom på mit forsvundne indlæg, og Sapphos tekst: “Læserkommentarer på sappho.dk bliver lagt på uden moderering og først bagefter gennemset.”

I dag den 2 oktober er mit indlæg stadigvæk ikke dukket op.

Her først et link til Lars Hedegaards artikel:

Sappho 28 september 2012USA’s ytringsfrihed balancerer på en knivsæg

Og her min reaktion:

Hvad med at forholde sig til virkeligheden Lars Hedegaard?

Hvordan i alverden kan man i årevis beskæftige sig med “trykkefrihed” og promovere sig som forkæmper for ytringsfriheden, uden at nævne den gruppe der har haft mest indflydelse, i en hel del tilfælde den afgørende indflydelse for vedtagelse af alskens ytringsfrihedsbegrænsende love her i Europa og i USA?

Hvem står bag en hel underskov af censurorganisationer/indvandringsfremmende organisationer, som International Network Against Cyberhate (INACH),  Meldpunt Diskriminatie Internet (MDI), Monitor Extreem Rechts, Organization for Security and Cooperation in Europe’ (OSCE), Magenta Foundation, LICRA – Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisemitisme, CIDI (Center for Information and Documentation about Israel), Amadeu Antonio Stiftung, ADL of B’nai Brith, Southern Poverty Law Center, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Board of Deputies of British Jews, COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement – ved den hollands jødisk/zionistiske indvandrervenlige udenrigsminister Uri Rosenthal)?

Zionistiske Jøder med rigtig gode forbindelser til EU-kredse forskellige nationale regeringer, foreninger med observatørstatus i FN, jødiske organisationer som har opnået halvofficiel status og som modtager offentlig støtte som anmeldercentraler, “internetvagthunde”, rådgivere til politikorps i Europa og i USA etc.!

Hvordan man kan kaste sig op som forkæmper for ytringsfriheden, uden nogensinde at nævne de mange ofre der forfølges og fængsles i Tyskland, Østrig, (straffe op mod 10 års fængsel!) og Frankrig?

Eller i England, hvor to personer som udgav karikaturtegninger omkring indvandring og den holocaustdyrkelse som fungerer som alibi for den dominerende elites befolkningsudskiftning og ytringsfriheds-undertrykkende love, afsoner sammenlagt 7 års fængsel!

Hvordan kan man være blind for at jødiske organisationer fører an i kampen mod ytringsfriheden i USA, og i Europa, i Australien, i Canada, jødiske organisationer i alle mulige afskygninger som helt åbenlyst løbende afholder den ene konference efter den anden hvor man lægger op til mere hate speech-lovgivning og censurparagraffer, og i stedet for plaprer løs om truslen fra islamiske organisationer som OIC og CAIR, og den islamiske gadepøbel?

Lars Hedegaard, du har lavet et fint stykke arbejde med at dokumentere Islams hensigter.

Men hvad hjælper det, når du med dit arbejde også er med til at forhindre at sandheden om hvor den mest alvorlige trussel mod ytringsfriheden kommer fra?

Denne censurlobby var allerede i fuld gang inden der overhoved var et muslimsk problem i Europa, og fortsætter ufortrødent i samme spor – nu til tider i samarbejde med islamiske kræfter.

Denne jødiske censurlobby er direkte ansvarlig for censur- og indvandringsfremmende love i England, Frankrig og USA. Og med direkte mener jeg, at deres navne står som underskrift på de lovforslag, som disse jødiske organisationer og enkeltpersoner har udarbejdet, og som de med meget effektiv kendskab til procedurerne har sørget for blev vedtaget.

Truslen fra Islam er ægte nok. Men hvem har lagt fundamentet for denne udvikling, og hvem kæmper fortsat for at underminere vestlige landes ytringsfrihed, fortsat masseindvandring og indvandrerrettigheder? Hvem står åbenlyst frem og advokerer “indvandring uden assimilation” for Muslimerne? Hvem har de bedste forbindelser til de styrende eliter, her i Europa og i USA, hvem har et fuldtalligt EU-skyggeparlament i Bryssel?

Organization of the Islamic Conference (OIC), Council on American–Islamic Relations (CAIR)???

Hvem har mest indflydelse på lovgivningen her i Europa?

Indtil videre er der ikke én eneste islamisk organisation som det er lykkedes at få vedtaget ytringsfrihedsbegrænsende love! Men de jødiske organisationer kæmper ufortrødent og uhindret videre for at fuldende multikulturaliseringen af de vestlige samfund, uden at blive generet det mindste af Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet, som har alt for travlt med at forsvare affældige danske politikeres og deres egen formands fuldemandsudtalelser, Muhammedtegninger og billige amerikanske Muhammedfilm til at beskæftige sig med virkeligheden.

Den dag Trykkefrihedsselskabet begynder at forholde sig til virkeligheden, og slår et slag for ytringsfriheden ved at forsvare andre end lige deres personlige antiislamiske venner, mens de vender det blinde øje til det faktum at politiske dissidenter med langt mere intellektuel tyngde og indhold end de billige islamprovokationer, spærres ind i tyske fængsler, og jagtes over hele verden som om de var farlige terrorister, den dag vil jeg tage Trykkefrihedsselskabet seriøs.

Nu har jeg samlet dokumentation i metermål og har hamret på det samme i flere år, men aldrig fået så meget som et svar.

Hvad med en reaktion Lars Hedegaard?

Hvad med at lægge Koranen og Hadditterne til side, og tage de duggede zionistiske briller af et øjeblik, og forholde sig til virkeligheden?

Slut indlæg

Lars Hedegaards artikel:

Sappho 28 september 2012USA’s ytringsfrihed balancerer på en knivsæg

Reklamer

Written by avisdebat

2. oktober 2012 at 09:48

Reaktion på Pernille Bendixen – S og SF er hudfarvefikserede

Jeg kunne indtil videre ikke komme igennem med min kommentar, som jeg derfor præsenterer her.

Første gang lagt ind: 11:36 18-09-2012 anden gang 08:47 20-09-2012 som kommentar til Pernille Bendixens indlæg: S og SF er hudfarvefikserede

Kommentar: Selvfølgelig helt enig i dit indlæg. Må jeg tilføje at teorien om at dem som tegner partierne (og medierne!) skal afspejle samfundet ikke holder en meter?

For man tager jo ikke indvandrernes gennemsnitlige uddannelse og integration i samfundet i betragtning, men laver beregningerne på grundlag af det totale antal indvandrere. Men da antallet af indvandrere som overhoved egner sig til at beklæde sådanne poster er højst 5% af den totale indvandrerbefolkning, på grund af manglende uddannelsesmæssige kompetencer, sprog og kulturel integration, er de allerede nu groft overrepræsenteret.

Men som Pernille bemærker, så er det afgørende for disse femisociokrater jo hudfarven. Det afspejler sig også tydeligt i mediernes ansættelsespolitik, hvor man kan observere et unaturligt stort andel af farvede adoptivbørn (oftest kvinder – som både i reklameindustrien og af varierende ideologer bruges som trojanske heste, da vi instinktivt har en stor tillid til kvinder) på skærmen, som formentlig ansættes af mangel på egnende indvandrerkandidater.

De færreste er dog klar over, at EU og globaliseringspolitikken ligefrem er baseret på racistiske ideer om tilstræbt raceblanding for Europæerne om at skabe en “ny fremtidsrace”, der “skal afløse alle andre tidligere racer”. Utopisten hed Richard Coudenhove-Kalergi, og han æres hvert år ved sammenkomster i officiel EU-regi. Den bog hvor i denne kugleskøre samtidig af ‘ham med overskægget’ beskrev sine ideer lidt for utilsløret, står stadigvæk på den sorte liste i Tyskland, hvor man tilsyneladende godt kunne se at disse ideer svarede til Nazisme med omvendt fortegn.

Men det er altså disse ideer som former basis for EU-ideologien. EU ideologien er både racistisk og folkemorderisk. Til hele menneskehedens bedste selvfølgelig.

 

Written by avisdebat

20. september 2012 at 08:18

Paul Gazan: Agent for Israel? – Censureret kommentar på Gazans blog – Ron Paul: Agent for Højre

leave a comment »

Tja, indlægget fik kun lov til at stå ganske kort, inden det blev fjernet.

Læs evt. først Paul Gazans artikel :  Ron Paul: Agent for Højre

Her for en god ordens skyld linket til min forsvundne kommentar , dato og tidsstempel: 13:53 29-12-2011 Her kl. 17:00 kunne jeg se at kommentaren var fjernet.

Og her mit bortcensurerede indlæg:

Paul Gazan: Agent for Israel?

Er det forkert at antage at Paul (Marcus?) Gazan er af jødisk herkomst?

Dette ville passe meget godt med dette ynkelige forsøg på karaktermord af én af de meget få ærlige og moralsk opretstående amerikanske præsidentkandidater.

Alle de andre amerikanske præsidentkandidater har kappedes om at være de mest Israelvenlige. Det blev så grotesk, at selv en rabiat og temmelig ekstrem Zionist som historikeren Deborah Lipstadt sagde at hun krummede tæer over at se amerikanske politikere lefle for den jødiske lobby. http://tinyurl.com/c5nuz2e

Den uskønne proces i USA har endda medført at visse kandidater åbenlyst promoverer ting som waterboarding… Så godt som alle der promoverer brug af tortur (moderat fysisk pres – waterboarding) er tilfældigvis jødiske og ikke jødiske Zionister, og sådanne synspunkter er sågar ved at begynde at blive mainstream i kommentarsporene hos ‘nationalkonservative’ (antiislamiske) bloggere.

Det er næsten udelukkende de neokonservative jødisk dominerede politikere og journalister der promoverer tortur, Patriot Act, angrebskrige mod muslimske lande, brug af hemmelige fængsler osv. Men også Obama, der er lige så afhængig af den jødiske lobby, kan være med. Han er pt. i gang med at få gennemført en lov der vil give ham ret til tidsubegrænset varetægtsfængsling af amerikanske borgere, kun på mistanke om terrorisme, og uden mellemkomst af en dommer. Disse fanger vil kunne blive anbragt i udenlandske fængsler etc.

Hvorfor kan Zionister ikke lide Ron Paul? Tja, Ron Paul vil repræsentere amerikanske interesser, i stedet for først og fremmest israelske, som de fleste andre præsidentkandidater, der i tide og utide forsikrer det jødiske publikum om at det er dette de vil gøre ved valgmøder og andre arrangementer. De kalder Obamas rigeligt krigeriske fortsættelse af Bushs politik for slap, og nærmest lover Zionisterne en krig mod Iran.

Se dig omkring i både blogverdenen, og i medierne: Så godt som alle der lige pludseligt vender sig mod Ron Paul (som de fleste indtil det gik op for dem at Ron Paul ikke ville fortsætte med at lade halen logre med hunden) syntes var en god kandidat), og mener at hans fredspolitik er ‘isolationistisk’, er Jøder og Zionister.

Set i dette lys, er Paul Gazans ‘hatchet job’ lige det man kunne forvente. Læg mærke til hvordan selv såkaldte venstreorienterede ‘humanistiske’ Jøder, som Anders Jerichow konstant slår på tromme for militær intervention i Syrien, og er med til at sprede de mange fordrejede historier om Iran, der på et senere tidspunkt skal legitimere et militært angreb.

Det er bemærkelsesværdigt at mange logiske spørgsmål omkring Iran, Israel og atomvåben aldrig stilles i de danske medier. Debatten begynder altid med udgangspunkt i fasttømrede forestillinger leveret af USA og NATO, hvis validitet aldrig betvivles.

Zionisterne er en farlig bande mørkemænd der i deres ideologiske blindhed, og ud fra deres emotionelle forbundenhed med Israel, er mere end villige til at starte den næste verdenskrig, for at forsøge at redde den lille betændte røverkule i Mellemøsten.

Lad os til slut lige sammenligne Ron Pauls angivelige ‘forbrydelser’ med Barack Hussein Obamas årelange dybe PERSONLIGE forbindelser med blandt andet sorte ekstremister, blandt andet som hans personlige mentor. Det samme gælder hans kone, der har haft (har?) forbindelser til ekstreme marxister og sorte chauvinister.

Er der nogen der kan se forskellen mellem at man for tyve år siden publicerede nogle lidt kontroversielle ting på en hjemmeside styret af en (oven i købet jødisk) kampagne manager, og så Obama-familiens tætte personlige forbindelser med sorte og / eller marxistiske ekstremister?

Relateret:

BT Blogs Paul Gazan 28 december 2011Ron Paul: Agent for Højre

Opdatering kl 17:28:

Mens jeg var i gang med at melde censuren og lægge et link ud til avisdebat-versionen, dukkede det forsvundne indlæg pludseligt op igen.. Mærkeligt. Men nu er mine efterfølgende to korte meddelser røget til moderation. Bemærk at min oprindelige artikel i første omgang kom igennem uden at have været til moderation.

Kort link til ovenstående avisdebatindlæg: http://wp.me/p1bO6y-2O

Written by avisdebat

29. december 2011 at 17:17

Søren Espersens blogindlæg »Noget fra trediverne« – Kommentar: Dobbeltmoral i duplo

leave a comment »

Belært af erfaring forsøger jeg ikke at præsentere mit indlæg direkte på bloggen, men begynder med at lave en henvisning til hvor det kan læses udenfor rækkevidden af de kræfter som forsøger at styre debatten på uærlig vis. Derefter kan jeg så forsøge om det kan komme igennem på bloggen. Henvisning til indlægget: wp.me/p1bO6y-2H (kopier til browserens adresse linje og tryk enter)
http:// blogs.jp.dk/susetfrahimmerland/2011/07/12/noget-fra-trediverne/

Søren Espersen og DF – Dobbeltmoral i duplo
(Der gøres opmærksom på at det kan forekomme ændringer i denne tekst, der stadigvæk er under bearbejdning.)

Søren Espersen har begået en artikel på sin blog Suset fra Himmerland, hvor han forsvarer sig mod venstreorienterede halalhippiers sammenligninger mellem DF politik og nazipolitik.

Umiddelbart har Søren Espersen ret; DF’s politik ligner slet ikke nazisternes politik; tvært imod. Den er i virkeligheden et forsvar for et multietnisk samfund, hvor det er ligegyldigt hvor mange fremmede slår sig ned på danskens jord, blot de vil ‘integrere sig’.

Sjovt nok støtter Dansk Folkeparti og specielt Søren Espersen de jødiske israelere, som trods alt har en del indsigt i hvordan man undgår at bliver overrendt, infiltreret og på sigt erstattet af befolkningsgrupper der anses som fjendtligsindede.

Her føres der en politik, både officielt og uofficielt der er det stik modsatte af hvad Søren Espersen og DF prædiker for det danske samfund.
Søren Espersen er således ikke en patriot der kæmper for det danske folks overlevelse. Han vil først og fremmest styre indvandringen, så den muslimske indvandring ikke på sigt kommer til at skade israelske og jødiske interesser!

Jeg har opsummeret 9 punkter som Søren Espersen i sit indlæg fremfører som eksempler på Danske Folkepartis politik, og til sammenligning hvordan man ser på disse ting i jødiske / israelske kredse.

Summa summarum er, at Søren Espersen afskyr det han kalder “nazistisk politik” når det gælder Danmark, mens han er en næsten uforbeholden forsvarer for israelsk politik, der ligner den “nazistiske politik” på en prik.

Dansk Folkepartis politik indeholder følgende punkter som på sigt bidrager til at Danmark vil blive overtaget af fremmede (fed skrift = Søren Espersen):

1) Vi handler med stor fornøjelse i muslimsk-ejede forretninger – så indehaverne ikke skal på bistand, men kan blive velhavende og betale skat til samfundet.
1a) I Israel opfordres der ofte og ganske åbenlyst, ikke mindst af rabbinere, mod at handle hos ikke-jøder, leje ud til, og sælge fast ejendom til ikke-jøder. Selv Kristne Jøder diskrimineres, chikaneres og angribes af og til med brandbomber for at ødelægge deres forretninger, politiet tager sig for det meste ikke af det.
2) Vi synes, det kunne være alle tiders, hvis en masse muslimske piger ville gifte sig med friske, kristne danske mænd.
2a) Som nævnt andetsteds her gør Israel alt for at Jøder ikke skal gifte sig med ikke-jøder, og især Muslimer, Jøder og ikke-jøder kan ikke blive gift i Israel, og giftermål med folk der bor i de israelskbesatte områder er helt udelukket.
3) Vi tilskynder muslimer til at flytte væk fra leje-ghettoerne og købe deres eget hus.
3a) I Israel opkøber man til gengæld ikke-jødisk ejendom for enhver pris, opretter selvvalgte indhegnede ghettoer (bosættelser) og holder man araberne væk fra jødiske kvarterer. Den israelske fordrivelsespolitik er velkendt og dokumenteret, og har kendetegnet landet fra før det blev oprettet officielt. Israelerne har opført en mur om deres egen selvvalgte ghetto. Denne mur blev ikke som påstået lavet efter arabiske selvmords-bombeangreb, men var allerede planlagt for mange årtier siden!
4) Vort hedeste ønske er, at muslimer inkluderer sig i fællesskabet.
4a) Israelernes (og toneangivende dele af diasporajødedommens) hedeste ønske er det diametralt modsatte: Jøder for sig og alle andre skal holdes ude.
5) Vort i særklasse allerhøjeste ønske er, at raske muslimske drenge og piger melder sig ind i Det Danske Spejderkorps eller FDF. Det er herligt, derude ved lejrbålene!
5a) I Israel forsøger man på alle måder at holde jødiske og ikke-jødiske befolkningsgrupper adskilt, og diasporajødedommen er kendetegnet af en sygelig optagethed af særlig jødiske institutioner, så som skoler, sportsforeninger og alskens ungdomsforeninger. Selv i lille Danmark med sit forholdsvist lille antal Jøder findes der et utal af sportsforeninger etc. forbeholdt Jøder.
6) Vi behandler alle danske statsborgere – uanset deres religion – fuldstændigt ens.
6a) I Israel er der ikke fælles regler for alle statsborgere. Jøder og ikke-jøder kan ikke blive gift i Israel, og der er en lang række regler, ofte kringlede og udspekulerede for at skjule hensigten, der diskriminerer mod andre end Jøder. Kristen mission er f.eks. ikke tilladt i Israel.
7) Vi kæmper for, at muslimerne tager fat inden for alle erhverv, og at de meget gerne driver egne virksomheder og bliver gode igangsættere og rige direktører.
7a) I Israel forsøger man så godt som muligt at holde ikke-jøder udenfor. Man opkøber huse og landområder som ejes af ikke-jøder i hele Israel, for at bringe dem under jødisk kontrol. Denne politik har stået på fra før Israel blev oprettet, og fortsætter den dag i dag. Ofte hjælper myndighederne til ved at gøre det så besværlig som mulig for ikke-jødiske ejere af at benytte deres ejendom ved alle mulige chikanerier for at tilskynde dem til at sælge.
8) Vi andre er farveblinde – og i øvrigt bedøvende ligeglade med, hvilken farve folk har.
8a) Farveblinde er de i hvert fald ikke i Israel; der er der statsstøttede skoler som åbenlyst diskriminerer sorte jøder, f.eks. etiopierne, de europæiske hvide Askenazi / Khazar Jøder ser ned på og diskriminerer sefardiske Jøder. Jødernes repræsentanter i England stod på et tidspunkt sammen med det parti som Jøderne i årevis indædt har bekæmpet; det nationaltsindede British National Party. Det drejede sig om at ville udelukke elever der ikke ansås for “rigtige Jøder” (manglende jødisk mor, altså etniske kriterier) fra jødiske skoler.
9) Vor allerstørste lyst er netop assimilering – eller i det mindste en ordentlig integration.
9a)”Assimilering” er det værste fyord for store dele af Jødedommen / det israelsk/jødiske samfund. Denne holdning finder man hos brede dele af jødedommens repræsentanter, som f.eks. Bent Melchior, så godt som alle rabbinere, Deborah Lipstadt (zionistisk historieforfalsker med akademisk titel), ledende medlemmer af den israelske regering; ikke kun det fundamentalistiske Shasparti, men også Likudpartiet er godt med – partiets parlamentsmedlem Tzipi Hotovely foreslår f.eks. “Mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber”, og bakkes op af folk som Rabbi Kalman Packouz, forfatter af bogen “Hvordan man forebygger blandede ægteskaber”. Der er tonsvis af andre eksempler og beviser. Semi-officielle vagtværn med deltagelse af politifolk, patruljerer bestemte byområder for at “beskytte unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter”. Bekymringen gælder ikke overgreb og voldtægt, men piger som frivilligt indlader sig med arabiske mænd.

Written by avisdebat

13. juli 2011 at 07:58

Suset fra Himmerland Søren Espersen – Udueligt spamfilter eller Censur?

08:26 09-07-2011 Skrev jeg nedenstående indlæg, som selvfølgelig udløste den kendte svada:

Kære læser. Din kommentar er blevet stoppet af bloggens automatiske spamfilter. Redaktionen vil vurdere kommentaren hurtigst muligt og offentliggøre den, hvis den i øvrigt overholder JP’s debatregler.

Hugo Pieterse, Odense | Skrevet: 9. jul 11 kl. 08:23

Helt enig med Ole Kreiberg og Claus Beyer. Angrebet på Libyen er en skændsel, og de ansvarlige bør stilles for en international domstol. General Ratko Mladic slog folk ihjel i forsvar for sit eget land og folk, men gik angiveligt over stregen, og fremstilles nu for den internationale domstol i Haag.

Lene Espersen og co. bomber til gengæld et land og et folk, som Danmark og danskerne intet udestående har med. DFs rolle i dette spil er kun den samme, man støtter når alt kommer til alt den politik der bliver udstukket af det zionistisk dominerede USA. Nu sammen med Enhedslisten og SF! Dag ind og dag ud skal hvide europæere høre om ‘deres’ koloniale fortid og ‘holocaust’, som i dag ikke længere tilskrives tyske Nazister, men ligeledes ‘hvide europæere’.

I én uendelighed skal vi huske, tænke, og tage ansvar for alle mulige ugerninger , men når vildfarne hjernetomme høns som Lene Espersen sammen med virkelighedsfjerne gutmenschen som Mogens Lykketoft og den nu halvsenile verdensstrateg Uffe Ellemann Jensen beslutter sig for at fortsætte vestlige imperialisme og bomber en leder og sit folk mange tusinde kilometer fra Danmarks grænser, så er det i demokratiets tjeneste, og for at værne om ‘menneskerettighederne’.

Link til kommentaren: comment-page-3/#comment-5382

Suset fra Himmerland 8 juli 2011 – Det Arabiske Forår styrer mod Vort Mismods Vinter

Written by avisdebat

9. juli 2011 at 07:35

Søren Espersen: Freds-Flåden helt i lommen på Hamas – Gideon Levy

Fra den israelske kommentator Gideon Levy

Haaretz 20 juni – Lytter vi til os selv? Er vi stadigvæk bevidste om den skrækkelige larm der kommer herfra? Har vi lagt mærke til, hvordan diskussionen bliver mere og mere voldelig, og hvordan voldens sprog er ved at blive Israels eneste officielle sprog?

En gruppe internationale aktivister dæmoniseres fordi de vil sejle en flotille til Gazas kyster. Mange af dem er sociale aktivister, og forkæmpere for retfærdighed, veteraner i kampen mod apartheid, kolonialisme, imperialisme og idiotiske krige og uretfærdighed. Blot at sige dette er svært her, siden de allerede er blevet udskreget som banditter.

Men se hvordan Israel reagerer. Flotillen blev straks beskrevet af alle som en sikkerhedsrisiko; dens aktivister blev sat i bås som fjender, og de latterlige antagelser som forsvarets talsmænd kommer med, bliver ukritisk labbet op af pressen. Vi har endnu ikke hørt det sidste fra kampagnen der blev sat i værk for at dæmonisere den forrige flotille, hvor tyrkiske borgere blev dræbt uden én eneste grund, men den nye kampagne er allerede begyndt. Alle fyordene er der: fare, kemikalier, kamp fra mand til mand, Muslimer, Tyrkere, Arabere, terrorister, og måske selvmordsbombere. Blod og ild og røgsøjler!

Attituden mod flotillen er en fortsættelse af denne opførsel. Skræmmekampagner og dæmonisering er det som bidrager til den voldelige retorik som er ved at præge hele den offentlige diskussion. For hvad vil Israelerne huske mens de opflaskes med skræmmehistorierne om flotillen?

Læs hele artiklen her:

Haaretz 30 juni 2011Israel has become a society of force and violence

Blev sat ind som kommentar på Søren Espersens blog ‘Suset fra Himmerland’. kommenteret af tre læsere, og forsvandt derefter.

Et andet indlæg som røg direkte ind i spamfiltret følger her:

Den dag Danmark får et ægte nationalistisk parti, i stedet for et zionistisk domineret samrend, som er beregnet til med jævne mellemrum at tage trykket af kedlen, for at holde den ægte modstand ned, vil der igen være håb for kampen mod indvandrer-invasionen og afnationaliseringen.

Så længe de kræfter som i bund og grund støtter globalisering samt indvandring og multikultur i vesten, også dominerer de såkaldte nationaltsindede partier ved hjælp af repræsentanter for et fremmed folk, som Søren Espersen, kommer vi kun længere og længere i den moralske sump som Zionismen samt dens forgængere (Kommunisterne) og aflæggere (Globalister og Neokonservative) har skabt.

Vi skal dog takke Søren Espersen for at være så ærlig om sin loyalitet, at han ikke skammer sig spor over at identificere sig i en sådan grad med et ganske fremmed folkefærd, at han tilsyneladende helt naturligt bruger ordet ‘Vi’ når han refererer til de israelske Likudniks og de racistiske religiøse ekstremister fra Shaspartiet som danner regering sammen med dem.

Et rigtigt nationaltsindet parti ville selvfølgelig kæmpe for at give de herboende Palæstinensere deres land tilbage, i stedet for at lade Danmark lide under de problemer som Zionazisterne har skabt.

Opret en sand multikulturel stat i Mellemøsten

Som et kompromis kunne de zionistisk besatte områder (dvs. hele Israel + Gaza og Vestbredden) udnævnes til internationalt multikulturelt område, under behørigt internationalt opsyn selvfølgelig.

Europæerne vil så kunne sende de indvandrere som af én eller anden grund ikke kan sendes tilbage til deres oprindelige hjemlande, til dette nye reservat. Her vil Jøder og Muslimer så kunne lære at leve i fred med hinanden. Aktive Zionister, muslimske fanatikere og andre krigshetzere der udgør en fare for de europæiske nationalstaters sikkerhed kunne sendes samme vej.

De enorme pengesummer, som såvel Jødestaten som Palæstinenserne i forvejen modtager fra USA og Europa vil være mere end rigelige til at sikre en god levevis i dette nye land, da det nu ikke længere vil være nødvendigt med indkøb af dyre våben, atomubåde, bygning af mure og dobbelte vejsystemer.

Det ville også være en enorm chance for de mange Jøder, som nu i omkring et helt århundrede har propaganderet for indvandring og multikultur, for at kunne realisere deres høje idealer på et sted hvor ingen afskyelige Europæiske Nationalister ville kunne forpurre etableringen af et antiracistisk, egalitært og humanistisk samfund med lige rettigheder og pligter til alle.

Søren Espersens blog ‘Suset fra Himmerland’ 1 juni 2011 (Kommentarerne 2 juni): Freds-Flåden helt i lommen på Hamas – Gideon Levy, Israel multikultireservat

Kort link til dette indlæg: http://wp.me/p1bO6y-2s

Næste kapitel i censureventyret blev skrevet: søndag 03-07-2011 08:27

Nu forsvinder mine indlæg helt ude i mørket; uden “Kære læser. Din kommentar er blevet stoppet af bloggens automatiske spamfilter.”

Her indlægget:

Én ting er den uforklarlige uforudsigelige virkning af JPs magiske frasorteringsanlæg, hvor den berømte kommentar om at indlægget ‘er til gennemsyn’ dukker op.

Noget andet er at man sletter et indlæg som har været på siden i flere timer, og som oven i købet er blevet kommenteret af flere debatdeltagere.

Var de par linjer fra G.i.d.e.o.n L.e.v.y så farlige at indlægget skulle slettes Søren Espersen? Jeg går ud fra, at når indlæg som først er kommet på, og derefter slettes uden nogen grund, så er det ikke JPs evt. overteknikere der er ansvarlige, men blogejeren.

Både det fjernede og det tilbageholdt indlæg kan læses her:

wp.me/p1bO6y-2s (kopier direkte til browserens adresselinje og tryk enter)

På den anden side set burde jeg måske ikke brokke mig; det her er på en måde anskuelighedsundervisning i forhold til Israelismens kampstrategi: at forhindre at modstanderen kommer til orde. I forhold til Israelismen er vi alle sammen Palæstinensere.

Kodeord: C. ENSUR

Direkte link til indlægget sendt søndag 03-07-2011 08:27

Jeg gjorde et forsøg mere, med halvdelen af ovenstående indlæg.. Det fik samme tur (/#comment-4291)

Written by avisdebat

2. juli 2011 at 17:46

Morten Uhrskov Jensens smædekampagne mod Torben Lund

Så er vi her igen på Morten Uhrskov Jensens blog. Tilsyneladende den mest censurerede del af det danske internet.

Her er mit indlæg, sendt søndag 5 juni 2011, som selvfølgelig hænger i et spamfilter.

Reaktion til Morten Uhrskov Jensens blog ‘Set fra højre’ 3 juni 2011 – Den kvalmende Torben Lund

Ordet ‘Lebensraum’ brugt af Torben Lund om den israelske politik er særdeles velanbragt. I Israel lever jødisk nazisme i bedste velgående. Der udgives bøger hvor i rabbinere legitimerer og opfordrer til mord selv på spædbørn, andre rabbinere skriver bøger om at jødiske kvinder gerne må gå i seng med fjenden hvis det gavner Israel, igen andre prædiker at alle ikke-jøders eneste berettigelse er at tjene Jøder. Hærens rabbinere uddelte pamfletter der opfordrede israelske soldater til at slå så mange Palæstinensere ihjel som muligt.

Alle disse ‘anti-nazister’ her i debatten, som støtter det zionazistiske Israel er rent til grin. Staten Israel er det nærmeste man kommer en nazistisk stat her i 2011. Der er så mange citater fra israelske politikere der bevidner at det netop handler om ‘Lebensraum’ (hvilket der i princippet ikke er noget galt i), og at Jøderne udmærket var klar over at de var ved at fordrive et andet folkeslag, at udskamningen af Torben Lund her på siden er rent til grin.

Nazismen lever: I Israel. Ikke en gang Nazisterne er kendt for at skære ufødte spædbørn ud af deres mødres maver, som de israelske terrorbander gjorde det i Deir Yassin. At intelligente mennesker som Uhrskov og Jan Aage Jeppesen i den grad har pantsat deres sjæl til Israel skriger til himlen.

En national modstandskamp mod indvandring, multikultur og globalisering der baserer sig på denne latterlige filosemitisme; grænseløs underkastelse til et fremmed folkefærds interesser er dømt til at mislykkes fra starten af, ikke mindst da det er repræsentanter for det folkefærd, der i årtier har ført an i kampen mod de europæiske samfunds sammenhængskraft, og som står bag bevægelser som Frankfurterskolen og Kommunismen, hvis intrigante kulisselobbyister siden tidernes morgen og til i dag har arbejdet for at igangsætte krige, som pengestærke bagmænd fra den samme klan har finansieret.

Historieløshed og kortsigtet opportunisme, hr. Morten Uhrskov Jensen (og resten af de filosemitiske nikkedukker her i tråden). Mens Morten Uhrskov og hans rygklappere forsvarer jødiske interesser og de deraf afledte handlinger der hverken kan eller bør forsvares, er Israels repræsentanter overalt i verden i gang med at arbejde for nye ‘racismeparagraffer’, censur og andre tiltag der skal holde europæiske nationaltsindede ned, oven i købet i samarbejde med Muslimerne!

Morten Uhrskov Jensens blog ‘Set fra højre’ Skrevet: 5. jun 11 kl. 08:05- Link til ovenstående indlæg

Kl. 15:16 er indlægget stadigvæk ikke blevet godkendt.

Morten Uhrskov Jensens blog ‘Set fra højre’ 3 juni 2011 Den kvalmende Torben Lund

Written by avisdebat

5. juni 2011 at 07:20