avisdebat

Mere spalteplads til debattørerne

Archive for the ‘Politiken’ Category

Reaktion – Søren Espersen: Vi risikerer en borgerkrig

leave a comment »

Søren Espersen: “Det glæder jeg mig bestemt ikke over, for BNP er et parti, som markerer sig såvel ved trusler som ved ægte racisme og dyrker begrebet ’White Supremacy’.” Typisk Søren Espersen. De ægte nationale fra BNP får et spark efter, mens det zionistisk organiserede narreværk EDL (English Defence League – Navnet er inspireret direkte fra den jødiske terrororganisation Jewish Defence League), nu ‘ikke længere er white trash’.

BNP har nu i årevis været et ret så pænt parti, adskillige ledende medlemmer har i årevis været gift med folk af anden etnisk herkomst. ‘Markere sig ved trusler?’ Er du rigtig velforvaret Espersen? BNP har aldrig markedsført sig med ‘White Supremacy’. En skam jeg ikke kan sagsøge rygtesprederen Søren Espersen på vegne af BNP.

Det er sand at BNP har lagt vægt på folks etniske herkomst. Det gør jeg også, og det gør Søren Espersens jødiske venner som de er flest også. I en sådan grad at en ny chikanelov mod BNP fik stærk kritik af de britiske Jøder, da den også ville gå ud over deres egne former for ‘racisme’; f.eks. at kunne kræve den rigtige stamtavle for at kunne blive indskrevet på jødiske skoler. I øvrigt er også BNP nu desværre slået ind på den jødeleflende kurs.

Og ser vi det store problem med den europæiske indvandringsmodstand. Zionisterne har infiltreret/overtaget mange af bevægelserne; DF, det hollandske Frihedsparti, Sverigedemokraterne, EDL, i Tyskland ‘Pro-bevægelsen’ og sine mange aflæggere og paralleller.

Men problemet er at det netop er de zionistiske kræfter som har været de vigtigste initiativtagere og støtter for lempelige indvandringsregler og multikultur, ikke mindst i England, hvor alle de indvandringsvenlige love, censur og knebelbestemmelser er vedtaget på jødisk initiativ og efter jødisk pression, derunder fra de store jødiske organisationer, og de diverse jødiske ‘Lords’, Conservative Friends of Israel, Labour Friends of Israel, os så videre.

Disse jødisk/zionistiske kræfter arbejder desuden tæt sammen med de britiske AFA rødfascister; UAF og Searchlight (tidligere del af UAF, men splittet af fordi førstnævnte var for zionistvenlige).

Folk som Søren Espersen, som er klog og gammel nok til at han burde kende sandheden om den organiserede Jødedoms uafladelige krig mod de indfødt europæere, putter fortsat blår i øjnene på folk, og fortsætter hvor pressehetzen slap, når det gælder om at dæmonisere de kræfter som ikke har sværget troskab til de zionistiske dukkeførere, som ikke kun styrer Espersen og DF, men ligeledes Obama, Bush, Blair, Cameron, Mc Cain, Clinton og alle de andre shabbaz goys og nyttige idioter. Zionistisk kontrollerede ‘nationalsindede’ partier er ikke andet end kontrolleret opposition.

Ægte patrioter holder sig langt væk fra det moralsk forkrøblede forvredne betændte zionistiske univers.

Zionistiske rottefængere som Søren Espersen står i vejen for klarsynet og sandheden.

Deres bestræbelser vil aldrig resultere i at indvandringen bliver stoppet, men til gengæld være positiv overfor dæmonisering af Muslimer over hele verden, og støtte de jævnligt tilbagevendende angrebskrige som er nødvendig for at sikre den demokratiske kriminelle mellemøstlige røverkules overherredømme.

Læs Søren Espersens artikel i Politiken:

Politiken 12 marts 2011Søren Espersen: Vi risikerer en borgerkrig

Kort link til denne postering: http://wp.me/p1bO6y-28

Relateret Søren Espersen:

Avisdebat 2 december 2010Kommentar til Claus Elholms ‘Søren Espersen og den virkelige verden’

Reklamer

Written by avisdebat

12. marts 2011 at 12:37

Kommentar til ‘Søren Espersen er den danske Henry Kissinger’ af Kristian Madsen i politiken

leave a comment »

Efter at have læst lederskribent Kristian Madsens artikel i Politiken den 4. februar 2011, blev jeg inspireret til at skrive en uendelig lang smøre som sikkert ikke vil falde i alles smag.

Surt show da jeg opdagede at man kun må skrive 400 tegn ad gangen; så derfor besluttede jeg at lægge kommentaren på bloggen avisdebat.

Kommentar:

Der er én ting som efter min mening ikke kommer tydeligt nok til udtryk i artiklen, og det er at fællesnævneren for dem som ønsker en politik i retning af Søren Espersen er Zionismen.

Det kan diskuteres hvor meget Zionist Kissenger var, og hvor meget han var opportunist. Nogle kalder ham antisemit. Men det væsentligste er ikke om Kissinger er Zionist; det væsentlige er at Kissingers praktisk anlagte og fuldstændigt skruppelløse politik er et udmærket eksempel på hvordan klassisk Zionistisk politik ser ud.

Skruppelløs, ofrene ses som kvæg, tal, statistikker, viljesløse uværdige skabninger hvis lidelser intet betyder i det store spil. Hvorimod faldne folkefæller uden undtagelse tildeles en helteglorie, hvad enten de hedder Meir Kahane eller Jonathan Pollard.

Bernie Madoff faldt kun i unåde fordi han delvis også snød Jøder. Måske er han finansverdens Henry Kissinger?

Hvis Madoff havde nøjes med at snyde udegruppen havde han i dag været en kanoniseret jødisk helt hvis meritter ville blive filmatiseret af én eller anden Steven Spielbergklon.

For mig som nu har studeret sådanne sager i en del år, jeg er ikke i tvivl om at jødiske religiøse læresætninger som udledes af Det Gamle Testamente (simpelt sagt) og ikke mindst Talmud, som er den autoritatative interpretation af GT, afspejles i disse zionisters tankegang. Den jødiske religion for mig at se en forfægter for darwinistiske overlevelsesstrategier hvor fællesskabet er bygget op omkring den etnisk/religiøs/kulturelle entitet, med en hel klar fjendtlig holdning til det omgivende samfund der bruges som samlende faktor. Et stærkt og skræmmende fjendebillede er absolut uundværligt.

Siden et stort flertal af Zionisterne, her i blandt ikke-jødiske medløbere i stort tal, selv har givet bolden op, ved at være de mest ivrige kritikere af Koranen og Islam som de mener ikke er en religion, men en totalitær politisk bevægelse, som især denne gruppe ikke undlader at kritisere og analysere helt ind til pinlige voldtægtsdetaljer, regner jeg med, at man nu også kan udsætte denne gruppes bagved liggende religiøse skrifter og overbevisninger, samt deres kulturelle egenart for den samme kritiske behandling.

Pædofili, seksuelt misbrug, derunder homoseksuel og heteroseksuel pædofili, incest og voldtægt er ifølge mange zionisttilhængere ret udbredt blandt Muslimer, hvilket jeg faktisk tror der er noget der taler for. Jeg kunne også nævne en masse om seksuelt misbrug, pædofili og incest i ortodoksjødiske kredse, f.eks. i Brooklyn USA, men jeg vil hellere tage et andet eksempel frem som er tættere på emnet i Kristian Madsens artikel.

Eksempel: De seneste års tendenser med at forsvare tortur og ureglementær behandlings af, og systematisk mishandling af fanger, juridiske spidsfindigheder, der sætter visse grupper udenfor lovens normale beskyttelse osv. Hvor tæt kommer dette ikke på den samme moral som Kissinger og Talmud er udtryk for, og som tilsyneladende i en vis grad desværre også har fat i den jødisk gifte Søren Espersen? (Esterfiguren = ‘den jødiske kvinde som erobrer den ikke-jødiske mands magt til fordel for Jødefolket, og til stor fortrydelse af mandens oprindelige stamme som bliver offer for blodig jødisk politik, ofte overfor selv kun mulige fjender‘, spiller i øvrigt en stor rolle i Jødedommen)

Hvor zionistisk inklinerede indvandringsmodstandere er bange for at vi v.h.a. salamimetoden får indført flere og flere aspekter af islamiske sharialove, ser jeg i USA en udvikling hvor vi ser et retssystem som finder inspiration i Talmud. Og for at bekræfte at denne ‘jødiske visdom’ faktisk tages alvorligt i visse amerikanske juridiske kredse, kan jeg fortælle at der afholdes kurser og lignende i ‘jødisk lov’; Talmud fremstilles som en moralsk ledetråd til inspiration for amerikansk sekulær lovgivning, hvor til gengæld kristne referencer løbende fjernes med stort ildhu, med jødiske og zionistiske grupperinger som bannerførere for denne udvikling! Advokatstanden (for en stor del jødisk, kan sammenlignes med Talmuds evigt hårsplittende kværulerende rabbinere) er enorm stor i USA, lige som en gammeltestamentariske hævnmoral som vi ikke oplever på samme måde i Europa, er udbredt.

Men tilbage til torturfænomenet: Hvis man gør sig lidt umage, så vil man finde at der blandt de mest prominente og ivrige torturforsvarere var / er et enormt stort kontingent af Zionistiske Jøder, og i mindre omfang også ikke-jødiske zionistapologeter. På dette område ser det for mig ud til at være en større forskel mellem Zionistiske Jøder og deres kulturkristne tilhængere end på mange andre områder. Kærlighedsbegrebet ligger måske alligevel for dybt i den kristne arv. Bemærkelsesværdigt hvis det kunne bevises at være sand ikke? Flertallet af torturapologeterne kunne findes i USA, men der er også eksempler fra Danmark, Tyskland og andre steder i Europa.

Det kunne være interessant at iværksætte en undersøgelse hvor man forsøgte at analysere sammenhængen mellem at være pro-Zionistisk og at være forsvarer for tortur, samt for angrebskrige og forskellige aspekter af menneskerettigheder og censur.

Efter min mening er Zionismen, og dermed Zionisterne en fare for resten af verden, for røde, gule, sorte og hvide, venstreorienterede globalister, og højreorienterede nationalister, ikke mindst på grund af deres rolle i korrumpering af den menneskelige moral, begyndende med deres egen, og deres forkærlighed for at forfalske historien for egen vindingsskyld.

Pædofili seksuelt misbrug, derunder homoseksuel og heteroseksuel pædofili og incest er ifølge mange Zionisttilhængere ret udbredt blandt Muslimer, hvilket jeg tror der er noget der taler for. Men seksuelt misbrug, derunder homoseksuel pædofili er f.eks., også meget udbredt i visse ortodokse Jødiske miljøer, hvor tavsheden om problemet er lige så stor som tavsheden blandt muslimer om disse overgreb.

Ekstrem etnocentrisme kunne værende en rimelig betegnelse for Jødedommen og dens afart Zionismen, i hvert faldt mht. nogle af dets aspekter som er ekstremt vigtigt for udenforstående, selv om ordet ‘etno’ ikke er helt dækkende.

Til sammenligning ville f.eks. Amishfolket også kunne komme ind under samme betegnelse. Og det er her at det bliver klart at der er en stor forskel i tænke og handlemåde mellem disse to religiøse grupper.

Den ene som baserer sin tro på den kristne Bibel og frelseren Jesus Kristus såkaldte kærlighedsbudskab, den anden på det Gamle Testamentes krav om at slagte fjenderne mænd kvinder, børn og kvæg, og Talmuds snirklede ræsonnementer, som udgør en tilpasning og fortsættelse af de krigeriske holdninger til omverdenen om nødvendigt med andre midler, og giver moralsk opbakning til gerninger, som hvis forøvet mod en Jøde ville være ulovlige og amoralske, mens det er tilladt at behandle udegrupper på en hel anden måde, og drabelige handlinger kan anses som en pligt, lige som i øvrigt i Islam.

Hvis man skulle være i tvivl om nogle af Talmuds dystre passager egentlige mening, behøver man bare læse hvad nulevende højt placerede israelske og andre talmudister (rabbinere) skriver for at fatte sammenhængen. En sammenhæng som faktisk udelukkende er svært at se på grund af det tabu som hviler på emnet, og fordi Nazisterne brugte lignende argumenter for at dæmonisere Jøder.

Vi må ikke sammenligne zionisterne (som jo for et stort flertals vedkommende er Jøder) med Nazisterne, men det kan jeg ikke bruge til noget.

Også Nazismen bygger på stærkt etnocentriske, darwinistiske principper; ‘Deutschland Über Alles’, og ‘Israel First’, afstanden mellem de to er vel ikke særlig stor når det kommer til stykket, bortset fra at der er den detalje at disse Zionister for en stor dels vedkommende påberåber sig borgerskab i et andet land, end til det land de har viet deres liv til, desuden et land som de moralsk set ikke har ret til.

Nu er det ikke min mening at være moraldommer per se, jeg har også mine holdninger, men jeg forsøger at påpege hykleriet og dobbeltmoralen, og bekæmper den vilje der er i vide kredse til at give Jøder og Zionisterne meget længere snor end andre, og dømme dem efter en særlig målestok.

Jeg skal da lige præcisere at mindst 70% af alle Jøder og Zionister sikkert er lige så langt fra at gennemføre Talmuds befalinger, som den gennemsnitlige Muslim er fra at sprænge sig selv i luften i et jihadangreb. Og det siger jeg ikke kun for at undgå at komme i karambolage med statsadvokaten, ligesom Langballe og Hedegaard.

Men som så ofte, som helt aktuelt i Basar Vest, er det ekstremisterne der lægger linjen.

Artiklen som inspirerede:

Politiken 4 februar 2011: Kristian Madsen – Søren Espersen er den danske Henry Kissinger

Ps. Jeg er klar over at relationen mellem Jødedom og Zionisme, samt forskellige afvigende grupper i ovenstående ikke er tilstrækkeligt nuanceret beskrevet, og at der er forskellige alternative verdensbilleder i den jødiske verden. Men dette er et omfattende og kompliceret emne, meningen var at vise nogle generelle træk, som gør sig ret synligt og mærkbart  gældende i rampelyset på verdensscenen.

Mine observationer er selvstændige, men ser i det store og hele ud til at være nogenlunde paralel med  opfattelser hos Jøder som Gilad Atzmon eller Norman Finkelstein, eller Israel Shamir, selv om vi også hver for sig har meget forskellige udgangspunkter. Det som måske allermest forbinder os, er et ønske om åbenhed om den slags sager , og også et inderligt ønske om at holde sig til sandheden og at efterleve en vis moral i sine ord og handlinger, i stedet for som Zionisterne forsøger, at bøje verden, sandhed og moral til det billede de ønsker at se, og som de kræver at resten af verden skal bekræfte.

Aktuelt:

(Reuters 5 februar 2011) – Former President George W. Bush has canceled a visit to Switzerland, where he was to address a Jewish charity gala, due to the risk of legal action against him for alleged torture, rights groups said on Saturday.

Bush was to be the keynote speaker at Keren Hayesod’s annual dinner on February 12 in Geneva. But pressure has been building on the Swiss government to arrest him and open a criminal investigation if he enters the Alpine country.

Criminal complaints against Bush alleging torture have been lodged in Geneva, court officials say.

Human rights groups said they had intended to submit a 2,500-page case against Bush in the Swiss city on Monday for alleged mistreatment of suspected militants at Guantanamo Bay, the U.S. naval base in Cuba where captives from Afghanistan, Iraq and other fronts in the so-called War on Terror were interned.

Bush’s Swiss visit off after complaints on torture

Written by avisdebat

5. februar 2011 at 00:29